Chúng tôi chia sẻ thông tin với bên thứ ba như thế nào?

  • BookingSuite: Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với BookingSuite B.V. tại Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Hà Lan, công ty điều hành trang web này và trang web suite.booking.com. BookingSuite sẽ cung cấp thông tin của bạn, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, cho Booking.com để phục vụ cho các mục đích được mô tả như trên.