Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Ăn uống

Cơ sở vật chất

Nhà tắm công cộng

Nam / Nữ tắm công cộng Giờ tắm: 15:00 - 24:00

Cơ sở vật chất

Phòng khám trị liệu

Yêu cầu đặt phòng. Xin vui lòng ghi lại trước.

[Click here for more details]

Cơ sở vật chất

Sảnh đợi

Trong hành lang, có một số tác phẩm nổi tiếng "Arita Ceramics" từ Inoue Manji, người được gọi là "kho báu quốc gia sống động" ở Nhật Bản. Các tác phẩm của ông như "Đồ sứ trắng" và "Fukakawa Blue" cũng rất nổi tiếng ở nước ngoài.

Cơ sở vật chất

Phòng chờ

Bất cứ lúc nào bạn có thể sử dụng. Vui lòng thư giãn để xem dòng sông watach.

Nghệ thuật Nhật Bản

Cơ sở vật chất

Nghệ thuật Nhật Bản được trưng bày trong tài sản

Hơn 60 bức tranh theo phong cách Nhật được trưng bày trong mỗi phòng, hành lang và nhà hàng.