• Ẩm thực
  • Ẩm thực
  • Ẩm thực
  • Ẩm thực

Sáng tạo ẩm thực Nhật Bản

Chúng tôi cung cấp rau hữu cơ được lựa chọn cẩn thận của bán đảo Boso, cá tươi của Vịnh Suruga và Vịnh Sagami và thịt ngon của Kanagawa. Món ăn là món ăn Kaiseki hiện đại của Nhật Bản.

Ví dụ về món ăn mùa xuân Kaiseki.

Spring Kaiseki Cuisine

Ví dụ về món ăn Kaiseki mùa hè.

Summer Kaiseki Cuisine

Ví dụ về ẩm thực Thu Kaiseki.

Autumn Kaiseki Cuisine

Ví dụ về món ăn mùa đông Kaiseki.

Winter Kaiseki Cuisine

Ví dụ về ẩm thực Kaiseki.

Breakfast

Ví dụ về ẩm thực Kaiseki.


Chọn rau hữu cơ cẩn thận
Dinner

Menu Ẩm thực (chỉ dành cho người Nhật)