อาบน้ำออนเซ็นส่วนตัว

  • อาบน้ำออนเซ็นส่วนตัว

อาบน้ำออนเซ็นส่วนตัว

ห้องอาบน้ำพุร้อนส่วนตัว 3 ห้อง (ใช้ฟรี)

  • ห้องอาบน้ำพุร้อน (Onsen) 3 ห้องซึ่งสามารถใช้งานได้ตามแต่ละชั่วโมง
  • ทุกคนมีอิสระที่จะใช้
  • เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 24.00 น. (15.00-12.00 น.)
  • ขนาดอ่างอาบน้ำ BOTAN, RURI, SUSUDAKE เท่ากับ4.0㎡, 4.5㎡และ5.3㎡ตามลำดับ 3-4 pepole จะผ่อนคลายเพื่อใช้


โปรดดู แผนผังชั้น เพื่อดูรายละเอียด