• อาหาร
  • อาหาร
  • อาหาร
  • อาหาร

อาหารญี่ปุ่นที่สร้างสรรค์

เราจัดเตรียมผักปลอดสารพิษจาก Boso Peninsula ปลาสดของอ่าว Suruga และอ่าวซากามิและเนื้ออร่อยของคานากาว่า อาหารเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ทันสมัย ​​Kaiseki

ตัวอย่างอาหาร Spring Kaiseki

Spring Kaiseki Cuisine

ตัวอย่างอาหารฤดูร้อน Kaiseki

Summer Kaiseki Cuisine

ตัวอย่างอาหารในฤดูใบไม้ร่วง Kaiseki

Autumn Kaiseki Cuisine

ตัวอย่างอาหารฤดูหนาว Kaiseki

Winter Kaiseki Cuisine

ตัวอย่างอาหารเช้า Kaiseki

Breakfast

ตัวอย่างอาหารเย็น Kaiseki


เลือกผักปลอดสารพิษอย่างระมัดระวัง
Dinner

เมนูอาหาร (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น)