Manatei Hakone - Hakone, Kanagawa, 250-0404, Japan

Mana House Hakone Brochure

Manatei Hakone brochure - the outer surface / Japanese (505KB); Manatei Hakone brochure - the inner surface / Japanese(709KB)

Manatei Hakone Borchure in English Page1 (547KB); Manatei Hakone Borchure in English Page2 (619KB)

Onsen lobby

Cuisine Menu (Japanese only)

Manatei Hakone
Miyanoshita 469-1, Ashigarashimogun
Hakone, Kanagawa, 250-0404, Japan
Call: 0460 86 0810

Info

Manatei Hakone